VALIKKO SULJE
Lähitulevaisuuden

asiantuntija.
Anton Ahonen

Kehitys käynnistyy kyseenalaistamisesta

Olen ollut yrittäjänä sekä työskennellyt julkisella ja yksityisellä sektorilla – teen asioita joihin tunnen vetoa ja totta vie intohimoisesti. Koulutukseltani olen liikuntatieteiden maisteri, mutta olen työskennellyt liikunta-alan ja yrittämisen ohella myös it-alalla.

Olen liikunta-alan kyseenalaistaja ja kehittäjä, joka yhteiskunnallisen näkemyksen avulla pyrkii palauttamaan osan ihmisten luonnollisesta liikkeestä osaksi arkipäivää. Haasteisiin löytyy aina ratkaisu ja minä löydän niitä ilokseni.

Tällä sivustolla pääset tutustumaan osaamiseeni ja tuotoksiini liikuntasuunnittelussa. Kannattaa vilkaista myös blogi-kirjoituksiani, joissa syväluotaan liikuntakulttuuria erilaisista näkökulmista.

KOULUTUS

Olen opiskellut Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteitä ja valmistuin liikuntatieteiden maisteriksi vuonna 2018. Sivuaineita olen lukenut Jyväskylän kauppakorkeakoulussa sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Jyu-logo

LIIKUNTATIETEIDEN MAISTERI
(LitM) 2018

Liikuntatieteellinen tiedekunta
Liikunnan yhteiskuntatieteet

Alue- ja ympäristötalous

Jyväskylän kauppakorkeakoulu
Taloustiede
2014

Yrittäjyys

Jyväskylän kauppakorkeakoulu
Strategia ja yrittäjyys
2017

Viestintä ja media

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
2017

TYÖKOKEMUS

Olen työskennellyt viimeisen kuuden vuoden aikana useissa liikunta-alan organisaatiossa suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Parhaillaan työskentelen Vantaan kaupungilla.

Ei mitään

Liikuntapäällikkö (vt.)

Aloitin Vantaan liikuntapalveluissa projektiasiantuntijana työskentelemällä Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hankkeessa. Kaupunkitasoinen hanke keskittyi mm. uuden elintapaohjausmallin rakentamiseen sekä hyvinvointijohtamisen kehittämiseen.

Vuoden 2020 alusta siirryin liikuntapäällikön viransijaiseksi liikuntapalveluiden toiminnalliseen yksiköön. Yksikön vastuualueisiin kuuluvat ohjattu liikunta sekä lasten ja nuorten kurssitoiminta, liikunnan avustukset sekä hankekokonaisuudet.

Milloin

Projektiasiantuntija 24.4.2019-31.12.2019
Liikuntapäällikkö 1.1.2020-

Perustajaosakas

Perustin vuonna 2015 Suomen ensimmäisen kunnallisten liikuntapalveluiden tiedonhankintaan ja kehittämiseen erikoistuneen yrityksen. Urheksessa olen voinut harjoittaa omaa ammattitaitoani liikuntasuunnittelussa ja kohdata yrittäjänä laaja-alaisesti sellaisia haasteita, jotka ansiotyöläisenä olisivat jääneet kokematta.

Yritykseni on toteuttanut mm. Suomen historian yhdet kattavimmista liikuntakulttuurin kartoituksista Pieksämäellä ja Porvoossa sekä parhaillaan käynnissä olevan nelivuotisen tiedonhankintaprojektin Kouvolassa. Yritys on lanseerannut myös Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan kuuluvan 100 kuntaa -mission, johon osallistui 3 000 suomalaista lähes 20 kunnasta ympäri Suomea.

Milloin

20.7.2015-1.1.2020

Tehtävät

Yrittäjyys
Liikuntasuunnittelu

Tietosuojavastaava

Webropolilla aloitin palvelupäällikkönä asiakaspalvelussa syyskuussa 2018. Muutaman kuukauden jälkeen sain vastuulleni yrityksen valmistautumisen tietosuojauudistusta (GDPR) varten. Tietosuojatehtävien lisäksi vastasin ohjelmistokoulutusten järjestämisestä Suomessa.

Milloin

1.11.2017-29.7.2018

Tehtävät

Tietosuojasuunnittelu
GDPR-valmistautuminen
Kouluttaminen

Korkeakouluharjoittelija

Olin neljä kuukautta harjoittelijana Valo ry:n omistamassa Suomen Kunto & Virkistys Oy:ssä. Tänä aikana osallistuin valtakunnalliseen selvitykseen kuntien liikuntatointen strategioista sekä lähiliikuntapaikkarakentamisen seurantaselvitykseen.

Selvityksissä tein tilastollisia analyysejä sekä raportoin kirjallisesti tiedonhankinnan tuloksia.

Milloin

1.3.-26.6.2014

Tehtävät

Liikuntasuunnittelu
Tiedonhankinta
Tilastollinen analysointi
Raportointi

Korkeakouluharjoittelija

Pääesikunnassa valmistelin Puolustusvoimien liikuntapaikkasuunnitelman, joka tehtiin puolustusvoimauudistusta varten.

Suunnitelman teossa muodostin joukko-osastoittaista kokonaiskuvaa liikuntaolosuhteista kyselyaineiston sekä haastatteluiden avulla. Tiedonhankinnan pohjalta raportoin nykytilanteen sekä kehitysehdotukset puolustushaaroittain.

Milloin

1.9.-31.11.2013

Tehtävät

Liikuntasuunnittelu
Tilastollinen raportointi
Tutkimushaastattelut

Rantavalvontatiimin esimies

Espoon kaupunki siirtyi käyttämään rantavalvonnassa tiimejä kesällä 2013, joissa lähiesimies vastasi valvonnan toimivuudesta ja valvojien kouluttamisesta rannoillaan.

Tiiminvetäjänä valvontatehtävien ja kouluttamisen lisäksi toimenkuvaani kuuluivat mm. työvuorolistojen ja lomien käsittely.

Milloin

27.5.-10.8.2013

Tehtävät

Työnjohtaminen
Kouluttaminen
Asiakaspalvelu
Valvonta

Tekninen avustaja

Olin Jyväskylän yliopistossa prof. Kimmo Suomen tutkimusavustaja projektissa, jossa Hyvinkään kaupungille tuotettiin liikuntasuunnitelma.

Vastasin tutkimusaineiston keräämisestä sekä sen analysoinnista ja raportoinnista. Projektin lopputuloksena tehtiin suunnitelma toimenpide-ehdotuksineen vuosiksi 2013-2023. Suunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan Hyvinkään kaupungin strategia-asiakirjaksi.

Milloin

1.4.2012-31.3.2013

Tehtävät

Liikuntasuunnittelu
Tilastollinen raportointi
Tutkimushaastattelut
Palvelukehittäminen

Korkeakouluharjoittelija

Harjoitteluaikana Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä tein vuosittaisen Liikuntatoimen tilastot -kausijulkaisun, jossa selvitetiin ministeriön myöntämien avustusten käyttöä ja kohdentamista.

Milloin

1.9.-31.11.2012

Tehtävät

Tilastointi
Taulukointi
Raportointi