VALIKKO SULJE
Anton Ahonen

Kehitys käynnistyy kyseenalaistamisesta

Olen ollut yrittäjänä sekä työskennellyt julkisella ja yksityisellä sektorilla. Koulutukseltani olen liikuntatieteiden maisteri, mutta olen työskennellyt liikunta-alan ja yrittämisen ohella myös it-alalla.

Olen liikunta-alan kyseenalaistaja ja kehittäjä, joka pyrkii palauttamaan osan ihmisten luonnollisesta liikkeestä osaksi arkipäivää. Haasteisiin löytyy aina ratkaisu ja minä löydän niitä ilokseni.

KOULUTUS

Olen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta pääaineena liikunnan yhteiskuntatieteet. Sivuaineita olen lukenut aluetaloustiedettä ja yrittäjyyttä Jyväskylän kauppakorkeakoulussa sekä viestintää ja mediaa humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Jyu-logo

LIIKUNTATIETEIDEN MAISTERI
(LitM) 2018

Liikuntatieteellinen tiedekunta
Liikunnan yhteiskuntatieteet

TYÖKOKEMUS

Olen työskennellyt viimeisen kuuden vuoden aikana useissa liikunta-alan organisaatiossa suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Parhaillaan työskentelen Vantaan kaupungilla liikuntapäällikkönä.

Ei mitään

Liikuntapäällikkö

Olen työskennellyt Vantaan liikunnan palvelualueella liikunnan toiminnallisten palveluiden yksikön päällikkönä vuodesta 2020. Yksikön vastuualueisiin kuuluvat työikäisten ja senioreiden ohjattu liikunta sekä lasten ja nuorten ohjaustoiminta, liikunnan avustukset sekä hankekokonaisuudet.

Tätä ennen olin projektiasiantuntijana kaupunkitasoisessa hankkeessa, joka keskittyi mm. uuden elintapaohjausmallin rakentamiseen sekä hyvinvointijohtamisen kehittämiseen.

Projektiasiantuntija 4/2019-12/2019
Liikuntapäällikkö 1/2020-

Perustajaosakas

Perustin vuonna 2015 Suomen ensimmäisen kunnallisten liikuntapalveluiden tiedonhankintaan ja kehittämiseen erikoistuneen yrityksen. Urheksessa olen voinut harjoittaa omaa ammattitaitoani liikuntasuunnittelussa ja kohdata yrittäjänä laaja-alaisesti sellaisia haasteita, jotka ansiotyöläisenä olisivat jääneet kokematta.

Yritykseni on toteuttanut mm. Suomen historian yhdet kattavimmista liikuntakulttuurin kartoituksista Pieksämäellä ja Porvoossa sekä parhaillaan käynnissä olevan nelivuotisen tiedonhankintaprojektin Kouvolassa. Yritys on lanseerannut myös Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan kuuluvan 100 kuntaa -mission, johon osallistui 3 000 suomalaista lähes 20 kunnasta ympäri Suomea.

7/2015-4/2020

Tietosuojavastaava

Webropolilla aloitin palvelupäällikkönä asiakaspalvelussa syyskuussa 2018. Muutaman kuukauden jälkeen sain vastuulleni yrityksen valmistautumisen tietosuojauudistusta (GDPR) varten. Tietosuojatehtävien lisäksi vastasin ohjelmistokoulutusten järjestämisestä Suomessa.

11/2017-7/2018

Korkeakouluharjoittelija

Olin neljä kuukautta harjoittelijana Valo ry:n omistamassa Suomen Kunto & Virkistys Oy:ssä. Tänä aikana osallistuin valtakunnalliseen selvitykseen kuntien liikuntatointen strategioista sekä lähiliikuntapaikkarakentamisen seurantaselvitykseen.

Selvityksissä tein tilastollisia analyysejä sekä raportoin kirjallisesti tiedonhankinnan tuloksia.

3/2014-6/2014

Korkeakouluharjoittelija

Pääesikunnassa valmistelin Puolustusvoimien liikuntapaikkasuunnitelman, joka tehtiin puolustusvoimauudistusta varten.

Suunnitelman teossa muodostin joukko-osastoittaista kokonaiskuvaa liikuntaolosuhteista kyselyaineiston sekä haastatteluiden avulla. Tiedonhankinnan pohjalta raportoin nykytilanteen sekä kehitysehdotukset puolustushaaroittain.

9/2013-11/2013

Rantavalvontatiimin esimies

Espoon kaupunki siirtyi käyttämään rantavalvonnassa tiimejä kesällä 2013, joissa lähiesimies vastasi valvonnan toimivuudesta ja valvojien kouluttamisesta rannoillaan.

Tiiminvetäjänä valvontatehtävien ja kouluttamisen lisäksi toimenkuvaani kuuluivat mm. työvuorolistojen ja lomien käsittely.

5/2013-8/2013

Tekninen avustaja

Olin Jyväskylän yliopistossa prof. Kimmo Suomen tutkimusavustaja projektissa, jossa Hyvinkään kaupungille tuotettiin liikuntasuunnitelma.

Vastasin tutkimusaineiston keräämisestä sekä sen analysoinnista ja raportoinnista. Projektin lopputuloksena tehtiin suunnitelma toimenpide-ehdotuksineen vuosiksi 2013-2023. Suunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan Hyvinkään kaupungin strategia-asiakirjaksi.

4/2012-3/2013

Korkeakouluharjoittelija

Harjoitteluaikana Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä tein vuosittaisen Liikuntatoimen tilastot -kausijulkaisun, jossa selvitetiin ministeriön myöntämien avustusten käyttöä ja kohdentamista.

9/2012-11/2012